AKCESORIA

MODUŁOWY PANEL KONTROLNY

Panel ten umożliwia ładowanie i rozłdowanie sprężyn gazowych systemu spręzyn gazowych lub kilku niezależnych systemów spręzyn gazowych oraz monitorowanie ich ciśnienia.

Każdy moduł może być załadowany innym ciśnieniem.