Příslušenství

MANIFOLD

Tento systém známý jako MANIFOLD se skládá z více válců plynových pružin přišroubovaných k děrované desce způsobem, který umožňuje jejich vzájemné propojení a připojení k řídícímu panelu přímo na desce, odkud se provádí plnění a upouštění dusíkové náplně.
Tlak plynu a tedy i síla vyvíjená na písty plynové pružiny je stále pod kontrolou a dá se snadno regulovat z externího panelu.
Deska umožňuje zafixovat válce plynové pružiny v požadované pozici a funguje také jako zásobník plynu, tak, aby se zvýšení síly na konci dráhy vzhledem k počáteční síle snížilo proporcionálně:čím vyšší je objem plynu k dispozici, tím nižší je toto navýšení.
Ve fázi přípravy projektu je třeba stanovit následující parametry:celková požadovaná síla a její distribuce v prostoru, poměr mezi max. finální sílou vzhledem k počáteční, pracovní dráha, maximální zástavbové rozměry, místo pro umístění řídícího panelu.
Deska může být dodána již s předúpravou a s vrtáním od firmy Bordignon podle výkresu uživatele.
Pro upevnění válců pružin k desce jsme použili fixační rozety, které zamezí jakémukoli riziku odšroubování (např. z důvodů vibrací) při jakýchkoli podmínkách provozu. Je to další příklad jednoduchého a inovačního řešení, kterým se předejde možnému problému.
Kontaktujte naše technické oddělení, s kterým můžete nezávazně dohodnout personalizovaná řešení a požádat o bližší informace a vysvětlení.