Kromě jednotlivých dusíkových plynových pružin vyvíjí společnost Bordignon spojovací desky pro speciální použití (alternativa k rozdělovači). Systém je tvořen standardními plynovými pružinami upevněnými na vrtané desce a jsou vzájemně propojeny. Na jedné straně desky je umístěn ovládací panel, který slouží k napouštění a vypouštění plynného dusíku.

Tlak plynu a síla plynových pružin jsou neustále kontrolovány a lze je měnit pomocí panelu. Deska umožňuje zafixovat plynové pružiny v požadovaných polohách a funguje jako plynová plíce, takže nárůst síly na konci zdvihu ve vztahu k počáteční síle je menší – při větším objemu dostupného plynu je nárůst nižší.

Výchozí parametry, které je třeba definovat podle projektu, jsou: celková potřebná síla a její prostorové rozložení, počáteční/koncová míra síly, pracovní zdvih, maximální objem, umístění ovládacího panelu. Deska může být konfigurována a předvrtaná společností Bordignon na základě návrhu klienta.

Nejnovější projekt tohoto druhu, který je na obrázku, byl realizován pro společnost Electrolux. Kontaktujte nás a dozvíte se více!